Postępowanie AEZ/S-042/2021

09-09-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/38786/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa mebli biurowych i do pomieszczeń socjalnych

Termin składania ofert: do dnia 29 września 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )