Postępowanie AEZ/S-001/2016

05-01-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby II Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM.Pakiet 2: Dostawa drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM.Pakiet 3: Dostawa trzech urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej WUM .Pakiet 4: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM.Pakiet 5: Dostawa sieciowego serwera plików na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM.Pakiet 6: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 7: Dostawa telewizorów na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM. Pakiet 8: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM .

Termin składania ofert: do dnia 15 stycznia 2016 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 36 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 08-02-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby II Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM.Pakiet 3: Dostawa trzech urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej WUM .Pakiet 8: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM
  • 28-01-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 2: Dostawa drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Działu Aparatury i Urządzeń Technicznych WUM.Pakiet 4: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny WUM.Pakiet 5: Dostawa sieciowego serwera plików na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM.Pakiet 6: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 7: Dostawa telewizorów na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM.