Postępowanie AEZ/S-178/2014

14-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-178/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 22 października 2014 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 04-11-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 i 6 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.
  • 29-10-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1,3,4,5 w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa wyrobów i urządzeń stomatologicznych w podziale na pakiety.