Postępowanie AEZ/S-141/2015

07-09-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-141/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii WUM.Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego WUM.Pakiet 3: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 5: Dostawa dwóch komputerów stacjonarnych na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUMPakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.Pakiet 7: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 15 września 2015 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 33 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 22-09-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postepowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, w podziale na pakiety:Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.
  • 16-09-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowabnia S-141/2015 pn. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii WUM.Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego WUM.Pakiet 3: Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby Zakładu Ratownictwa Medycznego WUM.Pakiet 5: Dostawa dwóch komputerów stacjonarnych na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUMPakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.Pakiet 7: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM.