Postępowanie AEZ/S-129/2016

27-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-129/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych w podziale na pakiety: Pakiet 1 meble do wyposażenia Zakładu Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, Pakiet 2 meble do wyposażenia Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM, Pakiet 3 meble do wyposażenia Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM, Pakiet 4 krzesła i fotele biurowe dla potrzeb jednostek organizacyjnych WUM.

Termin składania ofert: do dnia 08 sierpnia 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 25-08-2016

    pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych w podziale na pakiety. Pakiet 1 meble do wyposażenia Zakładu Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.
  • 23-08-2016

    pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli biurowych w podziale na pakiety. Pakiet 2 meble do wyposażenia Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM, Pakiet 3 meble do wyposażenia Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM, Pakiet 4 krzesła i fotele biurowe dla potrzeb jednostek organizacyjnych WUM.