Postępowanie AZP/Z-020/2021

25-06-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/32342/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-020/2021

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badania opinii publicznej na temat stosunku do szczepień ochronnych

Termin składania ofert: do dnia 05 lipca 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )