Postępowanie AEZ/S-003/2019

07-02-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń stomatologicznych w jednostkach organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1 Świadczenie usług konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń stomatologicznych i protetycznych w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Zakładzie Stomatologii Dziecięcej, Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej oraz w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Pakiet 2 Świadczenie usług przeglądów i napraw końcówek stomatologicznych W&H w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, Stomatologii Dziecięcej, Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Pakiet 3 Świadczenie usług napraw mikrosilników Schick w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej

Termin składania ofert: do dnia 15 lutego 2019 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )