Postępowanie AEZ/S-065/2022

15-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/63972/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-065/2022

Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego, powszechnego stosowania, na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na nw. części zamówienia zwane dalej pakietami: Pakiet 1 – autoklaw - 1 szt. Pakiet 2 – wirówka z chłodzeniem - 1 szt. Pakiet 3 – autoklaw parowy z wyposażeniem - 1 szt. Pakiet 4 – densytometr do pomiaru zmętnienia zawiesin hodowli komórkowych - 1 szt. Pakiet 5 – komora laminarna - 1 szt. Pakiet 6 – worteks -1 szt. Pakiet 7 – naczynie dewar – 1 szt. Pakiet 8 – Zamrażarka niskotemperaturowa - 1 szt. Pakiet 9 – Kontener do przechowywania linii komórkowych - 1 szt. Pakiet 10 – Komora laminarna - 1 szt. Pakiet 11 – Wirówka z chłodzeniem – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 04 lipca 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )