Postępowanie AEZ/S-055/2020

30-06-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15554/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2020

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 – usługa sprzątania domów studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pakiet nr 2 – usługa sprzątania budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz terenów zewnętrznych przyległych do budynków.

Termin składania ofert: do dnia 11 sierpnia 2020 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )