Postępowanie AEZ/S-051/2014

25-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-051/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa dygestoriów dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2014 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 19-08-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa dygestoriów dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego