Postępowanie AEZ/S-131/2013

28-05-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg ograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-131/2013

Przedmiot zamówienia: Ocena i wskazanie optymalnego sposobu zagospodarowania nieruchomości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanych w Warszawie wraz z wykonaniem inwentaryzacji budowlanej.Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61, Dział Zamówień Publicznych, pok. 308 (III piętro).

Termin składania ofert: do dnia 11 czerwca 2013 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 27-06-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Ocena i wskazanie optymalnego sposobu zagospodarowania nieruchomości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanych w Warszawie wraz z wykonaniem inwentaryzacji budowlanej".