Postępowanie AEZ/S-075/2016

05-05-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 aparatura do hipertermii magnetycznej, Pakiet 2 półprzewodnikowy miernik temperatury,

Termin składania ofert: do dnia 16 maja 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 07-06-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety