Postępowanie AEZ/S-066/2015

23-04-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-066/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: mikroskopy do obserwacji w świetle przechodzącym (4 szt.), Pakiet 2: mikroskop laboratoryjny (1 szt.), Pakiet 3: lupa okularowa z czepcem i oświetlaczem LED w zestawie (1 szt.), Pakiet 4: doposażenie systemu Biopac MP150 we wzmacniacz i moduł do pomiaru przepływów w układzie oddechowym (1 szt.), Pakiet 5: moduł aktualizacji do aparatu EEG DigiTrack (1 szt.) - wyszczególnionych co do rodzaju i liczby oraz spełniających minimalne wymagania określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących Załączniki nr 2.1 - 2.5 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 08 maja 2015 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 18-05-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: mikroskopy do obserwacji w świetle przechodzącym (4 szt.), Pakiet 2: mikroskop laboratoryjny (1 szt.), Pakiet 3: lupa okularowa z czepcem i oświetlaczem LED w zestawie (1 szt.), Pakiet 4: doposażenie systemu Biopac MP150 we wzmacniacz i moduł do pomiaru przepływów w układzie oddechowym (1 szt.), Pakiet 5: moduł aktualizacji do aparatu EEG DigiTrack (1 szt.)