Postępowanie AEZ/S-040/2015

05-03-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-040/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Manekin noworodka; Pakiet 2 Symulator do pielęgnacji poporodowej; Pakiet 3 Model dłoni do wkłuć dożylnych oraz poduszki do nauki wstrzyknięć dożylnych; Pakiet 4 Model piersi; Pakiet 5 Zaawansowany model do badania piersi; Pakiet 6 Modele stomatologiczne; Pakiet 7 Modele anatomiczne.

Termin składania ofert: do dnia 17 lutego 2015 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 09-04-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 5 i 7 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objetych Pakietami 2, 3, 4, 6.