Postępowanie AEZ/S-101/2014

09-06-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-101/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa oprogramowania komputerowego w podziale na pakiety:Pakiet 1 Dostawa i wdrożenie systemu komunikacji ujednoliconej na bazie komunikatora.Pakiet 2 Dostawa i wdrożenie wsparcia technicznego i rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania OPTIcamp Perso, posiadanego przez Zamawiającego. Pakiet 3 Dostawa komponentów programistycznych. Pakiet 4 Dostawa uaktualnienia oprogramowania do tworzenia programów na zasadzie programowania obiektowego. Pakiet 5 Dostawa oprogramowania na potrzeby Zakładu Immunologii, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM.

Termin składania ofert: do dnia 17 czerwca 2014 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 26-06-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1,3,5 oraz o unieważnieniu postępowania w m 2 i 4 w postępowniu przetargowym pn. Dostawa oprogramowania komputerowego w podziale na pakiety.