Postępowanie AEZ/S-104/2015

08-07-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-104/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Symulator do pielęgnacji poporodowej 2 szt.; Pakiet 2 Model piersi; Pakiet 3 Modele stomatologiczne; Pakiet 4 Modele anatomiczne; Pakiet 5 Symulator odczuć starczych, Pakiet 6 Zestaw do pielęgnacji ran, Pakiet 7 Model do nauki cewnikowania, Pakiet 8 Model do nauki leczenia odleżyn, Pakiet 9 Model do nauki opatrywania, Pakiet 10 Fantom do nauki pielęgnacji stomii.

Termin składania ofert: do dnia 16 lipca 2015 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 30-07-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 2, 5 - 10.
  • 24-07-2015

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa fantomów i pomocy dydaktycznych w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 3 i 4.