Postępowanie AEZ/S-092/2015

11-06-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-092/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu przesyłania obrazu i dźwięku w technologii IP oraz przełącznika sieciowego dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2015 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 07-07-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakiecie 1 oraz unieważnieniu postępowania w Pakiecie 2 w postępowaniu pn. Dostawa systemu przesyłania obrazu i dźwięku w technologii IP oraz przełącznika sieciowego dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety