Postępowanie AEZ/S-023/2020

03-03-2020

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych na podstawie umowy ramowej.

Termin składania ofert: do dnia 13 marca 2020 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )