Postępowanie AEZ/S-145/2015

07-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-145/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesięcy, znak sprawy: AEZ/S- 145/2015

Termin składania ofert: do dnia 13 listopada 2015 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 25-11-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesięcy, znak sprawy: AEZ/S- 145/2015