Postępowanie AEZ/S-087/2016

10-06-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-087/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i biurowych w podziale na pakiety: Pakiet 1 Meble laboratoryjne dla Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii WUM, Pakiet 2 Meble laboratoryjne dla potrzeb Zakładu Farmacji Stosowanej WUM w ramach projektu MentorEye, Pakiet 3 Meble laboratoryjne dla potrzeb Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM, Pakiet 4 Meble biurowe dla potrzeb Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Pakiet 5 Krzesła dla potrzeb Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 28 czerwca 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 29 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 13-07-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 1, w postępowaniu pn.: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i biurowych w podziale na pakiety
  • 06-07-2016

    pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i biurowych w podziale na pakiety. Pakiet 4 Meble biurowe dla potrzeb Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny.
  • 06-07-2016

    pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych i biurowych w podziale na pakiety. Pakiet 2 Meble laboratoryjne dla potrzeb Zakładu Farmacji Stosowanej WUM w ramach projektu MentorEye, Pakiet 3 Meble laboratoryjne dla potrzeb Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM, Pakiet 5 Krzesła dla potrzeb Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM.