Postępowanie AEZ/S-002/2016

29-01-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyrobów, sprzętu i mebli stomatologicznych, medycznych, laboratoryjnych w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 16 lutego 2016 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 01-03-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 3, 6, 7, 9 i 10 pn. Dostawa wyrobów, sprzętu i mebli stomatologicznych, medycznych, laboratoryjnych w podziale na pakiety.
  • 19-02-2016

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1,2,4,5,8,11 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa wyrobów, sprzętu i mebli stomatologicznych, medycznych laboratoryjnych w podziale na pakiety.