Postępowanie AEZ/S-208/2015

04-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-208/2015

Przedmiot zamówienia: Prenumerata czasopism krajowych na 2016 r. w podziale na pakiety: PAKIET 1: Czasopisma krajowe (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym dla Biblioteki Głównej oraz administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego PAKIET 2: Czasopisma krajowe (dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze naukowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 14 grudnia 2015 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 17-12-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania na prenumerata czasopism krajowych na 2016 r. w podziale na pakiety. PAKIET 1: Czasopisma krajowe (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym dla Biblioteki Głównej oraz administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. PAKIET 2: Czasopisma krajowe (dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze naukowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.