Postępowanie AEZ/036/2013

30-07-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/036/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R. Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych na podstawie umowy dofinansowania projektu Nr POIG.02.02.00-14-024/08-00, z dnia 08.10.2009r., aneksu nr 1 z dnia 05.11.2009 r., aneksu nr 2 z dnia 07.05.2010 r., aneksu nr 3 z dnia 19-07-2010 r., aneksu nr 4 z dnia 17-09-2010 r., aneksu nr 5 z dnia 27-12-2010 r., aneksu nr 6 z dnia 1-07-2011r., aneksu nr 7 z dnia 30-11-2011r., aneksu nr 8 z dnia 14-02-2012 r., aneksu nr 9 z dnia 3-07-2012 r., aneksu nr 10 z dnia 12.12.2012 r., aneksu nr 11 z dnia 18-02-2013r.,aneksu nr 12 z dnia 14-05-2013 r. oraz aneksu nr 13 z dnia 27-06-2013 r.

Termin składania ofert: do dnia 09 września 2013 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 21 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 24-09-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 2 oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 3.w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R. Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych na podstawie umowy dofinansowania projektu Nr POIG.02.02.00-14-024/08-00, z dnia 08.10.2009r., aneksu nr 1 z dnia 05.11.2009 r., aneksu nr 2 z dnia 07.05.2010 r., aneksu nr 3 z dnia 19-07-2010 r., aneksu nr 4 z dnia 17-09-2010 r., aneksu nr 5 z dnia 27-12-2010 r., aneksu nr 6 z dnia 1-07-2011r., aneksu nr 7 z dnia 30-11-2011r., aneksu nr 8 z dnia 14-02-2012 r., aneksu nr 9 z dnia 3-07-2012 r., aneksu nr 10 z dnia 12.12.2012 r., aneksu nr 11 z dnia 18-02-2013r.,aneksu nr 12 z dnia 14-05-2013 r. oraz aneksu nr 13 z dnia 27-06-2013 r.