Postępowanie AEZ/S-174/2013

09-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-174/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - materiały eksploatacyjne do urządzeń wyprodukowanych przez firmę Lexmark, 2)Pakiet 2 - materiały eksploatacyjne do urządzeń wyprodukowanych przez firmę Hewlett Packard, 3)Pakiet 3 - materiały eksploatacyjne do urządzeń wyprodukowanych przez inne firmy niż Lexmark i Hewlett Packard, 4)Pakiet 4 - materiały eksploatacyjne do urządzenia Canon Image Runner Advance 9060PRO i plotera Canon iPF 8400

Termin składania ofert: do dnia 27 sierpnia 2013 do godziny 10:50 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 27 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 10-09-2013

    pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu pn.: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, w podziale na pakiety:1)Pakiet 1 - materiały eksploatacyjne do urządzeń wyprodukowanych przez firmę Lexmark,2)Pakiet 2 - materiały eksploatacyjne do urządzeń wyprodukowanych przez firmę Hewlett Packard,3)Pakiet 3 - materiały eksploatacyjne do urządzeń wyprodukowanych przez inne firmy niż Lexmark i Hewlett Packard, 4)Pakiet 4 - materiały eksploatacyjne do urządzenia Canon Image Runner Advance 9060PRO i plotera Canon iPF 8400