Postępowanie AEZ/S-132/2016

20-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-132/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 03 listopada 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )