Postępowanie AEZ/S-033/2013

09-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury laboratoryjnej dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT

Termin składania ofert: do dnia 16 października 2013 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 29-10-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. :Dostawa aparatury laboratoryjnej dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT