Postępowanie AZP/Z-040/2020

09-11-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/19449/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-040/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, medycznych i chłodniczych w podziale na pakiety. Pakiet 1: Dostawa elektrokardiografów 2 komplety Pakiet 2: Dostawa wirówki laboratoryjnej Pakiet 3: Dostawa przepływomierza do powietrza Pakiet 4: Dostawa systemu do komputerowej spirometrii Pakiet 5: Dostawa wirówki wolnoobrotowej Pakiet 6: Dostawa autoklawu parowego Pakiet 7: Dostawa cieplarki laboratoryjnej Pakiet 8: Dostawa mikroskopu z kamerą i komputerem sterującym Pakiet 9: Dostawa aparatu do elektroforezy i transferu białek Pakiet 10: Dostawa zamrażarki – 20 °C Pakiet 11: Dostawa inkubatora do hodowli komórkowej z regulowanym stężeniem CO2 i O2.

Termin składania ofert: do dnia 20 listopada 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )