Postępowanie AEZ/S-168/2015

04-11-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-168/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM. Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUMPakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.Pakiet 4: Dostawa drukarek na potrzeby Zakładu Stomatologii WUMPakiet 5: Dostawa tabletu na potrzeby Komisji Bioetycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 7: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego WUM.

Termin składania ofert: do dnia 12 listopada 2015 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 07-12-2015

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu 1 w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM.
  • 23-11-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUMPakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.Pakiet 4: Dostawa drukarek na potrzeby Zakładu Stomatologii WUMPakiet 5: Dostawa tabletu na potrzeby Komisji Bioetycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 7: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego WUM.