Postępowanie AEZ/S-105/2016

06-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 jednolity, szpitalny system monitorowania pacjenta przeznaczony do stosowania w warunkach intensywnej opieki, dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oddziałów: neonatologii, anestezjologii, onkologii i neurotraumatologii; Pakiet 2 system monitorowania dla Kliniki Położnictwa; Pakiet 3 kardiomonitory mobilne przeznaczone do montażu na wózkach reanimacyjnych, oraz kardiomonitory mobilne wyposażone w podstawę jezdną

Termin składania ofert: do dnia 12 sierpnia 2016 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 23-08-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 jednolity, szpitalny system monitorowania pacjenta przeznaczony do stosowania w warunkach intensywnej opieki, dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oddziałów: neonatologii, anestezjologii, onkologii i neurotraumatologii; Pakiet 2 system monitorowania dla Kliniki Położnictwa; Pakiet 3 kardiomonitory mobilne przeznaczone do montażu na wózkach reanimacyjnych, oraz kardiomonitory mobilne wyposażone w podstawę jezdną.