Postępowanie AEZ/S-274/2013

11-12-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-274/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2013 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 24-12-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2,3,5 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania w podziale na pakiety.
  • 20-12-2013

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 4 w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa urządzeń komputerowych i oprpgramowania w podziale na pakiety.