Postępowanie AEZ/S-042/2013

11-03-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-042/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 - dostawa cieplarki jednokomorowej, 2) Pakiet 2 - dostawa wirówki laboratoryjnej, 3) Pakiet 3 - dostawa wag precyzyjnych, 4) Pakiet 4 - dostawa aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego, 5) Pakiet 5 - dostawa pH-metru, 6) Pakiet 6 - dostawa zestawów do fotodermoskopii, 7) Pakiet 7 - dostawa wytrząsarek typu Vortex.

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2013 do godziny 09:45 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 10-04-2013

    pobierz Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1) Pakiet 1 - dostawa cieplarki jednokomorowej, 2) Pakiet 2 - dostawa wirówki laboratoryjnej, 3) Pakiet 3 - dostawa wag precyzyjnych, 4) Pakiet 4 - dostawa aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego, 5) Pakiet 5 - dostawa pH-metru, 6) Pakiet 6 - dostawa zestawów do fotodermoskopii, 7) Pakiet 7 - dostawa wytrząsarek typu Vortex.