Postępowanie AEZ/S-157/2015

09-10-2015

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-157/2015

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 26 października 2015 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 13-11-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 1, po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert wpostępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety
  • 13-11-2015

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 1 oraz o powtórzeniu czynności w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety
  • 02-11-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy w podziale na pakiety