Postępowanie AZP/Z-039/2021

29-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/43541/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-039/2021

Przedmiot zamówienia: Skonstruowanie, ocena skuteczności oraz bezpieczeństwa hełmu do leczenia ostrej hipoksemicznej niewydolności oddychania wraz z urządzeniami pomocniczymi, w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 02 grudnia 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )