Postępowanie AZP/Z-008/2021

02-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25667/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-008/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa leku oraz placebo dla potrzeb badania klinicznego w ramach realizacji projektu pt. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków"

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )