Postępowanie AZP/Z-033/2021

27-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/35043/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-033/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa jednorazowych materiałów zużywalnych do badań

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )