Postępowanie AEZ/S-242/2013

05-11-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-242/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu do chromatografii cieczowej izokratycznej (HPLC) z detektorem elektrochemicznym dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.

Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2013 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 12-12-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa zestawu do chromatografii cieczowej izokratycznej (HPLC) z detektorem elektrochemicznym dla potrzeb Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT.