Postępowanie AZP/Z-041/2021

18-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/36971/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-041/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa zautomatyzowanego aparatu do izolacji DNA, RNA

Termin składania ofert: do dnia 27 sierpnia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )