Postępowanie AEZ/S-062/2022

24-06-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/64737/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-062/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo-naczyniowej w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-062/2022

Termin składania ofert: do dnia 08 lipca 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )