Postępowanie AEZ/S-019/2021

30-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/27546/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-019/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania analiz genetycznych na sekwenatorach: HiSeq 1500, Next Seq 500, HiScan SQ oraz NovaSeq 6000

Termin składania ofert: do dnia 02 czerwca 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )