Postępowanie AEZ/S-067/2021

15-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/48221/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – System przechowywania komórek wraz z monitoringiem temperatury – 1 zestaw; Pakiet 2 – Analizator składu ciała z oprogramowaniem i kolumną – 1 szt.; Pakiet 3 – Pompa infuzyjna strzykawkowa – 1 szt.; Pakiet 4 – Analizator do mierzenia gęstości zawiesiny bakteryjnej – 1 szt.; Pakiet 5 – Elektrostymulator dwukanałowy – 1 szt.; Pakiet 6 – Autoklaw parowy – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 17 stycznia 2022 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )