Postępowanie AEZ/S-142/2013

19-07-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-142/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 06 sierpnia 2013 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 13 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 21-08-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzeniu czynności badania i oceny ofert nie podlegających odrzuceniu w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy
  • 21-08-2013

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert nie podlegających odrzuceniu w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy
  • 16-08-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy