Postępowanie AEZ/S-143/2015

07-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-143/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego WUM w sprzęt informatyczny z podziałem na pakiety: Pakiet 1 Dostawa komputerów stacjonarnych, Pakiet 2 Dostawa konsoli KVM, Pakiet 3 Rozbudowa macierzy wraz z instalacją i konfiguracją, Pakiet 4 Rozbudowa serwerów z instalacją, Pakiet 5 Dostawa systemu terminalowego z instalacją i konfiguracją serwera terminali, Pakiet 6 Dostawa szaf serwerowych RACK, Pakiet 7 Dostawa macierzy dyskowej z wyposażeniem wraz z montażem, wdrożeniem i instruktażem w zakresie obsługi

Termin składania ofert: do dnia 12 listopada 2015 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 30 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 02-12-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego WUM w sprzęt informatyczny z podziałem na pakiety
  • 01-12-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 2, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego WUM w sprzęt informatyczny z podziałem na pakiety
  • 30-11-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem: 3, 4, 5, 6, 7, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego WUM w sprzęt informatyczny z podziałem na pakiety