Postępowanie AEZ/S-054/2016

06-04-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-054/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: mikroskop odwrócony do obserwacji w technikach jasnego pola i kontrastu fazowego (1 szt.); Pakiet 2: zamrażarka kriogeniczna skrzyniowa -150oC (1 szt.); Pakiet 3: inkubator CO2 (1 szt.); Pakiet 4: wirówka laboratoryjna (1 szt.); Pakiet 5: chromatograf cieczowy preparatywny z detektorem UV-Vis, autosamplerem i oprogramowaniem (1 szt.); Pakiet 6: mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny z oprogramowaniem i wyposażeniem (1 szt.); Pakiet 7: automatyczny licznik komórek umożliwiający odczyt kanałów fluorescencji (1 szt.); Pakiet 8: lampa do fototerapii (1 szt.); Pakiet 9: łóżeczko noworodkowe (1 szt.); Pakiet 10: mierniki parametrów środowiskowych (3 szt.); Pakiet 11: lampa naczołowa (1 szt.). Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzi instruktaż w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia dla pracowników wskazanych przez Kierownika jednostki organizacyjnej WUM (dotyczy dostaw objętych Pakietami 1-8, 10 i 11).

Termin składania ofert: do dnia 21 kwietnia 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 11-05-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych Pakietami 2 i 11 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety .
  • 10-05-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w zakresie dostaw objętych Pakietami: 1, 3-6 i 8 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietami: 7, 9 i 10 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych i laboratoryjnych w podziale na pakiety