Postępowanie AEZ/S-034/2014

04-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-034/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Uczelni Pakiet 2 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Współpracy z Zagranicą Pakiet 3 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Kongresu WIMC Pakiet 4 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu BASTION Pakiet 5 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby IFMSA Poland Pakiet 6 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Młodej Farmacji Pakiet 7 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby EMSA Pakiet 8 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Studentów WUM Pakiet 9 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Doktorantów WUM Pakiet 10 dostawa kubków ceramicznych na potrzeby Uczelni

Termin składania ofert: do dnia 12 lutego 2014 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 31 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 26-03-2014

    pobierz Informacja o wyniku postępowania na Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet 9 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Doktorantów WUM, Pakiet 10 dostawa kubków ceramicznych na potrzeby Uczelni.
  • 21-03-2014

    pobierz Informacja o wyniku postępowania na Dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety. Pakiet 1 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Uczelni, Pakiet 2 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Działu Współpracy z Zagranicą, Pakiet 3 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Kongresu WIMC, Pakiet 4 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu BASTION, Pakiet 5 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby IFMSA Poland, Pakiet 6 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Młodej Farmacji, Pakiet 7 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby EMSA, Pakiet 8 dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Samorządu Studentów WUM.