Postępowanie AEZ/S-163/2015

14-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-163/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM. Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.Pakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.Pakiet 4: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Stomatologii WUMPakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUMPakiet 6: Dostawa tabletu na potrzeby Komisji Bioetycznej WUM.Pakiet 7: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 8: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego WUM.Pakiet 9: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Kliniki Otolaryngologii WUM.

Termin składania ofert: do dnia 22 października 2015 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 35 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 26-10-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM. Pakiet 2: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.Pakiet 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.Pakiet 4: Dostawa drukarki na potrzeby Zakładu Stomatologii WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Psychiatrycznej WUM.Pakiet 6: Dostawa tabletu na potrzeby Komisji Bioetycznej WUM.Pakiet 7: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 8: Dostawa tabletu na potrzeby Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego WUM.Pakiet 9: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Kliniki Otolaryngologii WUM.