Postępowanie AEZ/S-022/2016

10-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 18 lutego 2016 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 03-03-2016

    pobierz Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.