Postępowanie AZP/Z-001/2019

11-01-2019

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/2830/details

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-001/2019

Przedmiot zamówienia: Realizacja zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych zgodnie z programem kursów opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wybór Wykonawcy do realizacji zajęć stażowych w ramach 2 edycji kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1" oraz 1 edycji kursu "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 2" zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pakiet 2: Wybór Wykonawcy do realizacji zajęć stażowych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 2" zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pakiet 3 Wybór Wykonawcy do realizacji zajęć stażowych w ramach 1 edycji kursu specjalistycznego "Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. 1" zgodnie z programem kursu zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Termin składania ofert: do dnia 21 stycznia 2019 do godziny 10:30

Załączniki ( 1 )