Postępowanie AEZ/S-085/2022

10-11-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/77670/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-085/2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM, w podziale na części zamówienia, zwane dalej „Pakietami od 1 do 6”: Pakiet 1 – Wózek transportowy w opcji z pozycją Trendelenburga – 1 szt.; Pakiet 2 – Stół pionizacyjny – 1 szt.; Pakiet 3 – Asystor stomatologiczny – 4 szt.; Pakiet 4 – Wózek oddziałowy – 1 szt.; Pakiet 5 – Fotel do pobierania krwi – 1 szt.; Pakiet 6 – Przenośna kozetka diagnostyczna – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 08 grudnia 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )