Postępowanie AEZ/S-016/2022

25-03-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/55976/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-016/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę ABCAM

Termin składania ofert: do dnia 05 kwietnia 2022 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )