Postępowanie AEZ/S-022/2021

30-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/27524/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa produktów do badań laboratoryjnych; Pakiet 2: Dostawa akcesoriów do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych; Pakiet 3: Dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania badań laboratoryjnych; Pakiet 4: Dostawa plastikowych akcesoriów laboratoryjnych; Pakiet 5: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 01 czerwca 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )